Check-in date
Rooms
Check-out date
Adults

Mamaison Hotel Le Regina Warsaw

Mamaison Riverside Prague, Janáčkovo nábřeží 1115/15, Anděl, 150 00 Praha-Praha 5, Tschechische Republik

Kontakt z nami

Mamaison Hotel Le Regina Warsaw

Kościelna 12

00-218 Warsaw

Poland

reservations.leregina@mamaison.com

+48 22 531 60 00

Formularz kontaktowy

Die Bereitstellung personenbezogener Daten ist eine vertragliche Verpflichtung gegenüber CPI Hotels, a.s. (weiter nur „Administrator“), dem Verwalter der personenbezogenen Daten gemäß der Verordnung (EG) 2016/679 des Europäischen PaPrzekazanie danych osobowych wymagane jest jako warunek zawarcia umowy ze spółką CPI Hotels, a. s. (w dalszej części zwaną Administratorem) jako administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w dalszej części zwanego „GDPR“), który umożliwia powstanie stosunku umownego pomiędzy Administratorem a osobą, której dane dotyczą. Realizacja stosunku umownego wymaga przekazania następujących danych osobowych: imienia oraz adresu e-mail (w dalszej części zwanych niezbędnymi danymi). Przekazanie niezbędnych danych stanowi warunek realizacji umowy. Administrator przestrzega ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami GDPR. Przyjęte przez Administratora Zasady ochrony danych osobowych znaleźć można pod adresem https://www.cpihotels.com/cs/gdpr/rlaments und des Rates vom 27. April 2016 (weiter nur „DSGVO“), und zwar für das Zustandekommen eines Vertragsverhältnisses zwischen dem Administrator und dem Bereitsteller der personenbezogenen Daten, wobei für die Erfüllung des Vertragsverhältnisses die Bereitstellung von personenbezogenen Daten im folgenden Umfang erforderlich ist: Name und E-Mail-Adresse (weiter nur „erforderliche Daten“). Die Bereitstellung der erforderlichen Daten ist Voraussetzung für die Vertragserfüllung. Der Administrator schützt personenbezogene Daten gemäß der DSGVO. Die Grundsätze zum Schutz von personenbezogenen Daten auf Seiten des Administrators finden Sie unter dem Link https://www.cpihotels.com/cs/gdpr/.

Imię i nazwisko*:

Email*:

*Pole obowiązkowe

Wiadomość:

captcha  Security Code: